Letra de Ayo Mama de Andy Tielman
Ayo, mama jangan mama marah beta
Dia cuma dia cuma cium beta
Ayo, mama jangan mama marah beta
'Lah orang muda punya biasa

Ayam hitam telurnya putih
Mencari makan di pinggir kali
Sinjoh hitam giginya putih
kalau ketawa manis sekali

Ayo, mama jangan mama marah beta
Dia cuma dia cuma cium beta
Ayo, mama jangan mama marah beta
'Lah orang muda punya biasa

Letra de: http://www.letrasymusica.net

eXTReMe Tracker