Letra de Surrender de Andy Tielman
*When we kiss my heart's on fire
Burning with a strange desire
And I know, each time I kiss you
That your heart's on fire too.

So, my darling, please surrender
All your love so warm and tender
Let me hold you in my arms, dear
While the moon shines bright above.

All the stars will tell the story
Of our love and all it's glory
Let us take this night of magic
And make it a night of love.

Won't you please surrender to me
Your lips, your arms, your heart, dear
Be mine forever
Be mine tonight.
*****
Kiedy si? ca?ujemy, moje serce p?onie.
P?onie nieznanym pragnieniem.
I wiem, ?e zawsze kiedy ci? ca?uj?,
To twoje serce te? p?onie.

Wi?c, moja kochana, prosz? poddaj mi si?.
Ca?a twa mi?o?? jest ciep?a i czu?a.
We? mnie w swoje ramiona, kochana.
Kiedy ksi??yc ?wieci jasno nad nami.

Wszystkie gwiazdy opowiadaj? histori?,
O twojej mi?o?ci i ca?a jest pi?kna
Uczy?my t? noc magiczn?,
I zmie?my t? noc w mi?o??.

Poddaj mi si?, prosz?.
Twoje usta, twoje ramiona, twoje serce, kochana.
B?d? moja na zawsze.
B?d? moja tej nocy.

Letra de: http://www.letrasymusica.net

eXTReMe Tracker