Letra de Moppers Blues de Rod Stewart
I got the mopper's blues
I got the mopper's blues
I got the mopper's blues
I got the mopper's blues
I got the mopper's blues
I'm the happiest man in town
Alright
I feel so good
I feel so good
I feel so good
Lord, I feel so good
I feel so good
I'm the happiest man in town
I got the mopper's blues
I got the mopper's blues
I got the mopper's blues
I got the mopper's blues
I got the mopper's blues
I'm the happiest man in town, yeah
I feel so good
I feel so good
I feel so good
Lord, I feel so good
I feel so good
I'm the happiest man in town
I ain't got no home
I ain't got no home
I ain't got no home
I ain't got no home
I ain't got no home
I'm the happiest man in town

Letra de: http://www.letrasymusica.net

eXTReMe Tracker